Newid llwybr ffordd osgoi

Ar ôl ymgyrch yn lleol, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu newid ei meddwl ynglŷn â llwybr ffordd osgoi'r Bontnewydd a Chaernarfon.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau yn nwy fil a phymtheg ar ffordd chwe milltir o hyd, fydd rŵan yn osgoi tir amaethyddol yn ardal Bethel.

Dyma adroddiad Rhodri Llwyd ar Newyddion9 nos Fercher.