Diwedd Y Cyfnod wedi 80 mlynedd

Mae hi'n ddiwedd pennod yn hanes Y Bala a phum plwy' Penllyn wrth i bapur wythnosol Y Cyfnod ddod i ben a hynny ar ôl 80 o flynyddoedd.

Yn ôl y teulu sy'n gyfrifol am ei gyhoeddi, materion y tu hwnt i'w rheolaeth sydd wedi arwain at y penderfyniad.

Ond maen nhw'n fwy na pharod i drafod ag unrhyw un sydd â diddordeb parhau a'r fenter.

Dyma adroddiad arbennig Llyr Edwards ar Newyddion NAW nos Lun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan