Theatr yn methu targed

Mae Sherman Cymru wedi cael trafferth talu am gynllun uchelgeisiol i ailwampio'r theatr.

Cafodd y theatr yng Nghaerdydd ei hail-agor ym mis Chwefror y llynedd ar gost o £6.5 miliwn.

Mae hynny £800,000 o bunnau'n fwy na'r disgwyl.

Mae Newyddion9 wedi cael ar ddeall nad ydi'r theatr wedi llwyddo cyrraedd ei tharged o ddenu 60,000 o bobl drwy'r drysau yn ei blwyddyn gynta.

Dyma adroddiad Gwenfair Griffith ar Newyddion9 nos Lun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan