Hostel ddim i gau wedi protestio

Mae'n ymddangos na fydd hostel i'r digartref yng Ngwynedd yn cau er gwaetha protestiadau lleol.

Ddydd Mawrth bydd aelodau Cyngor Gwynedd, sy'n rhedeg yr adeilad yn Neiniolen, yn clywed ei fod yn cynnig gwasanaeth pwysig i bobl fregus.

Mae 600 o bobl y pentref wedi arwyddo deiseb yn galw am gau'r hostel, wedi i wr oedd yn byw yno ymosod ar ddau ddyn lleol.

Bu gohebydd Newyddion9 Sion Tecwyn yn clywed rhagor gan un o'r dynion gafodd ei anafu.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan