April: 'Gwenu' pan ddiflannodd

Bu un o ffrindiau April Jones yn rhoi tystiolaeth yn yr achos yn erbyn y dyn sydd wedi ei gyhuddo o'i gipio a llofruddio'r ferch bump oed.

Roedd y ffrind saith oed yn chwarae gydag April ar y noson pan ddiflannodd hi ym Machynlleth fis Hydref y llynedd.

Yn ôl y ffrind, roedd April yn gwenu ar y pryd.

Mae Mark Bridger yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

O Lys y Goron Yr Wyddgrug, adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan