Dadlau dros logo dwyieithog

Mae un o bapurau bro gogledd Cymru yn gwrthod arddangos logo i gydnabod cyfraniad ariannol Llywodraeth Cymru.

Mae bwrdd golygyddol 'Eco'r Wyddfa' yn anfodlon gydag amod sy'n eu gorfodi i gyhoeddi logo dwyiethog mewn papur uniaith Gymraeg.

Maen nhw hefyd yn dweud bod geiriad y logo'n awgrymu mai'r llywodraeth yn unig sy'n ariannu holl gostau cynhyrchu'r papur bro.

Mwy gan Rhian Price.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan