Eisteddfodau bach yn 'gwegian'

Pa ddyfodol sydd i Eisteddfodau bach Cymru?

Wrth gyfadde' bod rhai ohonyn nhw'n "gwegian", fe awgrymodd Swyddog Datblygu Eisteddfodau'r Gogledd - Y Prifardd Meirion Macintyre Huws - wrth Newyddion 9 bod angen i ambell eisteddfod newid os dyn nhw am oroesi.

Adroddiad Rhodri Llywelyn.