DNA yn 'cyfateb i un April'

Dywedodd yr erlyniad yn achos April Jones ddydd Mercher bod yna ragor o dystiolaeth fforensig i gysylltu April gyda'r diffynnydd Mark Bridger ar y noson y diflanodd hi ar Hydref 1, 2012.

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug bod olion o waed wedi eu darganfod ar ddillad Mark Bridger, yn ogystal ag yn ei gartref yng Ngheinws.

O Lys y Goron Yr Wyddgrug, adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan