O Steddfod i Steddfod

Mae Cadeirydd Eisteddfodau Bach Cymru wedi dweud ei bod hi'n debygol y bydd rhai Eisteddfodau'n dod i ben yn ystod y blynyddoedd nesa'.

Yn ôl Megan Jones, mae angen denu mwy o gystadleuwyr a phobol i drefnu'r eisteddfodau.

Mae teulu Dennis Davies, o Lanrwst, yn mynd o Steddfod i Steddfod.

Merfyn Davies fu'n holi pa mor bwysig ydi bodolaeth yr Eisteddfodau bach iddyn nhw?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan