Effaith cynllunio ar yr iaith

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi mynegi siom a phryder nad yw Llywodraeth Cymru wedi cryfhau canllawiau i gynghorau ar sut i ddelio gyda cheisiadau cynllunio allai gael effaith ar yr iaith.

Yn ôl Meri Huws, mae yna dueddiad wedi bod yn y gorffennol i edrych ar y Gymraeg ar wahan i bob elfen arall o fywyd ac fe ddylai hynny newid.

Aled Scourfield fu'n ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan