Pryderon am gau ysbyty i'r henoed

Mae pryderon wedi'u codi am gynlluniau i gau ysbyty i'r henoed ym Mhontardawe.

Daeth bron i 200 o bobl i gyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol Ysbyty Gelli-nudd nos Lun.

Yn ôl rhai sy'n gwrthwynebu'r cynlluniau, mae'r safle yn adnodd pwysig i gleifion oedrannus sy'n gwella ar ôl triniaeth ysbyty.

Ond mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn dweud y byddai cau'r ysbyty yn arbed £340,000.

Bu Owain Evans yn siarad ag un o'r gwrthwynebwyr, Hilary Thomas, o gyfeillion Ysbyty Gelli-nudd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan