Pentrefwyr yn ceisio prynu ysgol

Mae ymgyrchwyr ym mhentre Carno sy'n ceisio achub eu hysgol leol yn barod i dalu am adeilad newydd o'u pocedi eu hunain.

Mae Cyngor Powys yn ystyried cau'r ysgol Gymraeg - a hynny'n rhannol am nad oes ganddi adeilad parhaol ei hun.

Ar hyn o bryd mae'r 45 o blant yn cael eu haddysg mewn caban pren.

Ond mae'r gymuned yn hyderus y gallan nhw dalu am adeilad parhaol am tua £500,000 o bunnau.

Dyma adroddiad Craig Duggan ar Newyddion Naw nos Lun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan