Diffyg uchelgais prifysgolion

Mae diffyg uchelgais athrawon yng Nghymru yn golygu bod llai o'n disgyblion ni yn mynd i'r prifysgolion gorau.

Dyna, o leia', ydi barn y dyn sy' wedi'i benodi i gynyddu'r nifer o Gymry ifanc sy'n mynd i Rydychen a Chaergrawnt.

Yn ôl Paul Murphy mae angen rhoi mwy o bwysau ar ysgolion i wthio'r disgyblion disgleiria'.

Dyma adroddiad gohebydd addysg BBC Cymru, Arwyn Jones.