Claddu ceffylau'r Carneddau

Mae'r gwaith ar fin dechrau o gladdu degau o geffylau fu farw yn yr eira diweddar ar y Carneddau yn Eryri.

Mae pryderon y gallai un o bob tri o'r ceffylau sy'n rhedeg yn wyllt ar y mynyddoedd fod wedi marw.

Mae yna olygfeydd graffig yn yr adroddiad yma gan Llyr Edwards.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan