Gorfoleddu yng Nghaerdydd

Roedd yna olygfeydd rhyfeddol yn Stadiwm Dinas Caerdydd neithiwr wrth i gefnogwyr yr Adar Gleision ddathlu llwyddiant eu tim sydd wedi sicrhau dyrchafiad i Uwch gynghrair Lloegr.

Daeth y gêm yn erbyn Charlton i ben yn ddi-sgôr, ond fel yr esbonia Iwan Griffiths, roedd hynny yn fwy na digon.