Barn mamau am gewynnau sy'n cael eu hailddefnyddio

Mae rhieni'n cael eu hannog i roi'r gorau i ddefnyddio cewynnau sy'n cael eu taflu a'u hannog i ddefnyddio rhai sy'n cael eu golchi yn eu lle.

Mae naw o gynghorau Cymru'n cynnig arian i rai sy'n fodlon gwneud hyn.

Caiff y swm sy'n cael ei gynnig ei amrywio, gyda Chyngor Dinas Abertawe yn cynnig y swm mwyaf - £100, a £30 yn siroedd Conwy a Gwynedd.

Beth yw barn mamau un o gyfarfodydd Ti a Fi am y cewynnau i'w hailddefnyddio yn hytrach na'r clewynnau un tro?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan