Atgofion o'r Farwnes Thatcher

Mae nifer wedi bod yn talu teyrnged i'r Farwnes Thatcher a fu farw ddydd Llun yn 87 oed.

Un oedd yn adnabod y cyn-brif weinidog oedd Nansi Williams o Fethesda.

Roedd hi wedi ei chyfarfod sawl tro gan ddweud ei bod yn berson "reit fodlon a dim byd yn fawr ynddi".

Llyr Edwards gafodd ei hatgofion.