Cofio'r tro pedol wrth sefydlu S4C

Wedi marwolaeth Y Farwnes Thatcher mae nifer wedi bod yn talu teyrnged iddi ac yn cofio yr hyn wnaeth hi.

Bu farw yn 87 oed ar ôl diodde' strôc.

Ar ddechrau'r 1980au daeth y penderfyniad i sefydlu S4C a'r tro pedol enwog ganddi.

Alun Thomas fu'n trafod y cyfnod hwnnw gyda chyn-brif weithredwr y sianel, Geraint Stanley Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan