Yr Arglwydd Wyn Roberts sy'n cofio Margaret Thatcher

Bu farw'r Fonesig Margaret Thatcher ddydd Llun yn 87 oed.

Fe gafodd strôc fawr.

Am 11 mlynedd hi oedd Prif Weinidog Prydain, y wraig gyntaf i ymgymryd â'r swydd.

Un fu'n cydweithio yn agos gyda hi oedd Syr Wyn Roberts, Aelod Seneddol Ceidwadol Conwy rhwng 1970 a 1997.

Nia Thomas fu'n holi'r Arglwydd Roberts o Gonwy am ei atgofion.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan