Cofio am y Farwnes Thatcher

Mae'r cyn-brif weinidog Ceidwadol, y Farwnes Thatcher, wedi marw yn 87 oed ar ôl diodde' strôc.

Cyhoeddodd ei theulu'r newydd fore dydd Llun.

Hi oedd yr unig ddynes i fod yn brif weinidog ym Mhrydain, a bu'n gwneud y swydd rhwng 1979 a 1990.

Mae nifer o ffigurau amlwg, gan gynnwys y Prif Weinidog David Cameron, wedi talu teyrnged iddi.

Bu Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Bethan Lewis, yn holi'r Aelod Seneddol Ceidwadol Guto Bebb a chyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, am eu hymateb nhw a bu'n hi'n sôn mwy wrth David Grundy ar Radio Cymru brynhawn dydd Llun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan