Drama'r faciwî o Lerpwl

Bydd drama yn cael ei pherfformio yng Ngheredigion yr wythnos nesaf yn adrodd hanes arbennig merch o Lerpwl a ddaeth i ardal Talgarreg yn faciwî ac arhosodd yn yr ardal am weddill ei hoes.

Mae nifer o bobl a phlant ardal Ffostrasol yn rhan o'r sioe am Barbara Warlow Davies, ac fe fydd llyfr am ei hanes hefyd yn cael ei lansio.

Bydd y sioe yn cael ei llwyfannu o nos Lun i nos Fercher, Ebrill 15-17.

Aeth Aled Scourfield i un o'r ymarferion olaf ym mhentref Ffostrasol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan