Pont newydd i wella gwasanaethau

Gyda'r gwaith o godi pont newydd dros Afon Llwchwr ar fin dod i ben, mae disgwyl i wasanaethau trên y gorllewin wella' cryn dipyn wythnos nesa'. Isambard Kingdom Brunel gynlluniodd y draphont gynta' ym 1852, ac er iddi gael ei haddasu droeon o'r pren gwreiddiol i haearn ac yna i ddur, Lowri Roberts sy'n egluro pam fod diwedd y daith wedi dod tra bod un arall ar ddechrau.