Amddiffyn y cymorth i ffermwyr

Mae Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwrthod galwadau gan ffermwyr defaid am arian i'w digolledu am golledion yn ystod yr eira trwm diweddar.

Ddydd Llun cyhoeddodd Alun Davies y byddai rheolau Ewropeaidd yn cael eu llacio am saith niwrnod er mwyn caniatáu ffermwyr i gladdu anifeiliaid marw yn hytrach na thalu rhywun i'w cludo oddi yno.

Mae'r trefniant dros dro wedi'i gyflwyno mewn saith sir sef Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, Gwynedd, Sir y Fflint, Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed.

Ond mae ffermwyr mewn ardaloedd eraill yn ei gweld yn annheg na fyddan nhw'n cael cymorth.

Mae eraill yn dweud nad yw saith niwrnod yn ddigon a bod angen iawndal i ffermwyr.

Alun Thomas fu'n holi'r gweinidog ar y Post Cynta' fore Mercher.