Trafod cytundebau rygbi canolog

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi gwahodd cynrychiolwyr o'r pedwar rhanbarth i gynnal trafodaethau ynglŷn â chyflwyno cytundebau canolog i rai o'r prif chwaraewyr.

Mae'r Undeb yn gweld hynny yn ffordd o ddiogelu'r gêm yng Nghymru.

Mi ddaw hyn yn dilyn honiad dros y penwythnos gan Undeb Rygbi Cymru fod y Scarlets yn barod i werthu'i hasgellwr George North - heb iddo wybod am y cynlluniau.

Dyma adroddiad Rhodri Llwyd ar Newyddion nos Fawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan