Gwaith tasglu'r Eisteddfod hyd yma

Cafodd tasglu ei sefydlu'r llynedd gan y Gweinidog Addysg Leighton Andrews i ystyried sut i foderneiddio'r Brifwyl.

Mi awgrymodd o y gallai'r Eisteddfod gael mwy o arian petai nhw'n cyflwyno newidiadau.

Mae'r tasglu yn ystyried pethau fel manteision ac anfanteision y teithio blynyddol, a sut i ddenu ymwelwyr newydd a gwahanol i'r Maes.

Sut mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen felly?

Cadeirydd y grŵp o 12 ydi'r darlledwr Roy Noble.

Dylan Jones gafodd wybod ganddo be maen nhw wedi ei wneud hyd yma.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan