Iaith: Sefydlu comisiwn yn Sir Gâr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu blaenoriaethau ar gyfer yr iaith Gymraeg dros y flwyddyn nesa.

Ymdrech ydi'r cynllun i geisio ymateb i ganlyniadau cyfrifiad 2011 ac yn esbonio beth fydd camau nesa'r llywodraeth.

Maen nhw eisoes wedi dweud y byddan nhw'n cynnal 'Cynhadledd Fawr' i geisio casglu barn pobol ar ddyfodol yr iaith, a chreu comisiwn i geisio cryfhau'r iaith yn bendol yn sir Gaerfyrddin.

Elin Gwilym gafodd ymateb yr ymgynghorydd iaith ac yn o sylfaenwyr y mentrau iaith, Cefin Campbell.