Adolygu'r gofal i fabanod gwael y gogledd

Mae Prif Weinidog Cymru am adolygu'r penderfyniad dadleuol i symud y gwasanaeth gofal dwys arbenigol i fabanod o Ogledd Cymru i Gilgwri.

Mewn datganiad ysgrifenedig galwodd Carwyn Jones am gyngor annibynnol ar ddyfodol hir dymor y gwasanaeth gan gynnwys edrych i weld a fyddai modd ei gadw yn y Gogledd.

Ond yn y tymor byr, mi fydd Ysbyty Arrowe Park yn cael ei ddefnyddio pan fydd angen.

Adroddiad Bethan Williams.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan