Llywodraeth Cymru yw perchnogion newydd maes awyr Caerdydd

Llywodraeth Cymru yw perchnogion newydd Maes Awyr Caerdydd.

Mi gafodd y cytundeb ei arwyddo ddydd Mercher gyda'r pris yn £52 miliwn.

Yn ôl gweinidogion fydd 'na ddim cymhorthdal arall ar ben hynny.

Dydi'r llywodraeth ddim wedi penodi cwmni eto i redeg y maes awyr o ddydd i ddydd, ond Cadeirydd y bwrdd goruchwylio fydd yr Arglwydd Rowe-Beddoe, cyn-gadeirydd yr Awdurdod Datblygu, y WDA.

Adroddiad Ellis Roberts.