Dod a'r chwilio am April Jones i ben cyn diwedd Ebrill

Mae Heddlu Dyfed Powys yn bwriadu rhoi'r gorau i chwilio am April Jones cyn diwedd y mis nesa'.

Does 'na ddim golwg wedi bod o'r ferch bump oed ers iddi ddiflannu o Fachynlleth ddechrau Hydref.

Mae Mark Bridger, sy'n 47 oed, yn gwadu cyhuddiadau o gipio a llofruddio April.

Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan