Eira'n rwystr i ymwelyr â'r Wyddfa

Un o'r llefydd wnaeth ddiodde'r llifogydd gwaetha yn yr Hydref y llynedd oedd Llanberis.

Ond eira ydi'r broblem rwan.

Mae gweithwyr Rheilffordd Yr Wyddfa wrthi'n brysur yn clirio'r trac, yn y gobaith y gallan nhw fynd a theithiwyr beth bynnag dri-chwarter y ffordd i'r copa dros y Pasg.

Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan