Ffarwel i'r Comisiwn Coedwigaeth

Ymhen wythnos fe fydd y tri chorff sy'n gofalu am faterion amgylcheddol yng Nghymru yn dod at ei gilydd i greu corff newydd - Cyfoeth Naturiol Cymru. Ac ar BBC Newyddion yr wythnos hon, ry' ni'n edrych nôl ar waith y tri fydd yn diflannu. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw'r lleiaf a'r hynaf ohonyn nhw, gyda'i wreiddiau yn dyddio'n ôl i'r cyfnod wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ôl pennaeth y Comisiwn, fe fydd cydweithio a rhannu arbenigedd yn ei gwneud hi'n haws ymateb i heriau heddiw fel yr haint ar goed ynn. Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan