'Siom enfawr i Ynys Môn'

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaeth chwilio ac achub yn dod i ben yn Y Fali, Ynys Môn.

Cwmni o'r Unol Daleithau sydd wedi ennill y cytundeb i redeg gwasanaeth chwilio ac achub hofrennydd Prydain.

Yn ôl y cyhoeddiad bydd hofrenyddion yn cael eu lleoli yng Nghaernarfon yn y gogledd ac yn Sain Tathan yn y de.

Dylan Jones gafodd ymateb Ieuan Wyn Jones, Aelod Cynulliad Ynys Môn ar y Post Cyntaf.