Gwasaneth achub i Sain Tathan

Gyda newidiadau i wasanaethau chwilio ac achub Prydain mae 'na newyddion cymysg i Gymru.

Fe fydd cwmni o America yn gyfrifol am y gwasanaeth o 2015 ymlaen.

Mae'n golygu dod a'r gwasanaeth yn Y Fali i ben a'i symud i Gaernarfon.

Yn y de fe fydd safle newydd yn cael ei sefydlu yn Sain Tathan ym Mro Morgannwg.

Dylan Jones gafodd ymateb y Cynghorydd Ian Johnson.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan