'Cam negyddol symud o'r Fali'

Daeth cyhoeddiad y bydd cwmni preifat o America yn gyfrifol am wasanaeth chwilio ac achub Prydain o 2015 ymlaen.

Yn ôl datganiad gan yr Adran Drafnidiaeth fe fydd safle newydd yn cael ei sefydlu yng Nghaernarfon.

Mae'n golygu y bydd y gwaith yn Y Fali ar Ynys Môn yn dod i ben.

Ond mae Llywodraeth Prydain yn mynnu y bydd safle'r awyrlu yn parhau yno.

Kate Crockett gafodd ymateb Albert Owen, Aelod Seneddol Ynys Môn i'r cyhoeddiad ar y Post Cyntaf.