Ymateb Cefnogwyr Wrecsam

Mae'n siŵr fod yna ddathlu rhyfeddol wedi bod nos Sul a dydd Llun ar ôl dîm Pêl-droed Wrecsam ennill Tlws Lloegr FA Lloegr.

Roedd hi'n gêm agos ond tîm Andy Morrell yn mynd â hi ar giciau o'r smotyn o 1-4.

Un oedd yn Stadiwm Wembley ddydd Sul oedd Geraint Wyn Jones o Rosllannerchrugog sydd wedi cefnogi'r cochion ers diwedd y 1960au.

Yno hefyd yr oedd Cledwyn Ashford, un o swyddogion academi Wrecsam, a Spencer Smith, un arall o'r cefnogwyr.

Dylan Jones a Bethan Clement gafodd eu hymateb.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain