Galw ar ddau gyngor i ddefnyddio'r Gymraeg

Mae 'na alw ar i gynghorau Ceredigion a Sir Caerfyrddin newid eu polisi iaith er mwyn cryfhau'r Gymraeg yn y ddwy sir.

Yn ôl Heini Gruffydd, cadeirydd mudiad Dyfodol i'r Iaith, petai staff y cynghorau yn defnyddio'r Gymraeg wrth eu gwaith bod dydd yna fe fyddai pobl yn magu hyder yn eu sgiliau ieithyddol ac yn fwy tebygol o'i defnyddio'n gymdeithasol ac yn y cartre' hefyd.

Adroddiad Owain Evans.