Weiren fwyaf hemisffer y gogledd

Mae yna atyniad newydd - i'r dewra' yn eich plith chi - yn agor y penwythnos yma yn Nyffryn Ogwen.

Y wifren wib, neu'r zipwire newydd yn Chwarel y Penrhyn ydi'r hiraf yn hemisffer y gogledd.

Gall y rhai sy'n mentro ar y teclyn gyrraedd cyflymder o dros 100 milltir yr awr.

Mi aeth Dafydd Gwynn draw i gael golwg.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan