Gormod o faw ci ar gaeau?

Heddiw ydi diwrnod Bwletin Ysgol y BBC - diwrnod i newyddiadurwyr darlledu'r dyfodol gael blas ar y gwaith.

Mae mil o ysgolion drwy Brydain wedi cymryd rhan - yn cynnwys Ysgol y Gader yn Nolgellau.

Y stori aethon nhw ar ei hol hi oedd problem ddigon annifyr yn lleol - sef baw ci, a'r cwestiwn ofynnodd Nia a'r tîm... ydi cyngor Gwynedd yn gwneud digon i gadw caeau chwarae'r dref yn lan?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan