Anfodlonrwydd ynghylch baw ci

Mae rhai o ddisgyblion Ysgol y Gader, Dolgellau wedi paratoi adroddiad ar gyfer y Post Cyntaf - yr anfodlonrwydd ynghylch baw ci ar y Marian, sef caeau chwarae'r dre gafodd sylw gohebydd Ysgol y Gader, Nia.