Trafod ad-drefnu cabinet

Un wyneb newydd a dyrchafiad i ddirprwy weinidog.

Dyna'r newidiadau mwya' amlwg i gabinet Llywodraeth Cymru ar ôl yr ad-drefnu anisgwyl ddydd Iau.

Mark Drakeford fydd â'r cyfrifoldeb am y newidiadau dadleuol i'r gwasanethau iechyd tra bydd ei ragflaenydd Lesley Griffiths yn gyfrifol am Lywodraeth Leol.

Mae Alun Davies yn cael dyrchafiad o fod yn Ddirprwy Weinidog Amaeth i fod â chyfrifoldeb am adnoddau naturiol a bwyd.

Gwenllian Grigg fu'n cael ymateb Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru Vaughan Roderick.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan