'Ergyd unwaith eto i'r maes awyr'

Mae cwmni Helvetic Airways o'r Swistir wedi cadarnhau y byddan nhw yn rhoi'r gorau i gynnig gwasanaethau o Faes Awyr Caerdydd yn yr haf.

Dim ond dwy flynedd sydd yna ers i Lywodraeth Cymru wario £500,000 ar farchnata Cymru yn Y Swistir.

Mae'r Llywodraeth yn y broses o brynu'r maes awyr.

Mae adroddiad newydd gan y Sefydliad Materion Cymreig yn cefnogi'r pryniant, ond mae'r awduron yn credu mai'r ateb tymor hir ydi disodli meysydd awyr Caerdydd a Bryste gyda maes awyr newydd yn ardal Cas-gwent a fyddai'n gwasanaethu teithwyr o bob cwr o Dde Cymru a De Orllewin Lloegr.

Dylan Jones fu'n holi Alun Cairns, AS Bro Morgannwg.