Pont newydd yn fuan dros Y Ddwyryd

Fe fydd y gwaith adeiladu yn dechrau fis Mai i godi pont rheilffordd newydd a phont newydd i gerbydau a cherddwyr dros aber Afon Dwyryd, rhwng Penrhyndeudraeth a Thalsarnau.

Mae'r bont bresennol yn 150 o flynyddoedd oed.

Mae hi'n gwbwl anaddas ar gyfer trafnidiaeth yr 21ain Ganrif.

Adroddiad Alun Rhys.