Dim gŵyl ar draeth Porth Tywyn

Mae busnesau'n cyfri'u colledion tebygol ar ôl y newydd fod yr ŵyl gerddoriaeth i fyfyrwyr, Beach Break Live, yn gadael Sir Gaerfyrddin.

Mae trefnwyr wedi penderfynu'i symud hi 'nol i Gernyw.

Ond mae un cwmni wedi dweud wrth BBC Cymru nad ydyn nhw wedi eu talu'n llawn am y gwaith wnaethon nhw i'r ŵyl y llynedd.

Adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan