Catholigion Cymru'n falch o'r penodiad newydd

Yng Nghymru, fel ar draws y byd, mae aelodau o'r Eglwys Gatholig wedi croesawu penodiad newydd Y Pab Ffransis I.

Mae 'na gryn edrych ymlaen at weld i ba gyfeiriad aiff yr eglwys dan ei arweiniad.

Adroddiad Lowri Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan