Y Pab Ffransis I yn cynnal ei Offeren gynta'

Yn Rhufain mae'r Pab newydd - y Pab Ffransis I - wedi cynnal ei offeren gynta' ers cael ei ethol.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn gostyngedig.

Ar ei daith gynta' ar ôl cael ei benodi, mi ddewisodd o beidio defnyddio car swyddogol y Pab ac mi aeth o ar y bws efo'i Gardinaliaid.

O Rufain adroddiad Alun Thomas.