Ad-drefnu Cabinet Llywodraeth Cymru

Cafodd Gweinidog Iechyd newydd ei benodi i ddelio efo'r dasg anodd o ad-drefnu'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Dyna'r prif newid wrth i Carwyn Jones newid ei dîm yn y llywodraeth.

Mae Mark Drakeford yn cymryd lle Lesley Griffiths a fydd rŵan yn gyfrifol am Lywodraeth Leol.

Yn hytrach na newid personél, symud gweinidogion rhwng swyddi ac ailddiffinio cyfrifoldebau oedd prif nodwedd yr ad-drefnu.

Mae hynny wedi'i feirniadu gan y pleidiau eraill.

Adroddiad Tomos Livingstone.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan