Profiad teulu o aros ar droli ysbyty

Dydd Llun roedd uned frys ysbyty mwya' Cymru wedi trin 25% yn fwy o gleifion na'r disgwyl.

Mae'r galw mor eithriadol ledled y wlad fel bod Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn monitro'r sefyllfa fesul awr.

Mae Newyddion wedi bod allan yn clywed hanes am un wraig oedrannus a dreuliodd y rhan fwya' o'r diwrnod ar droli yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd ddydd Llun.

Yn ôl ei merch, mi fyddai hi wedi cael gwell gofal nyrsio gartre'.

Adroddiad Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan