Yr awyrgylch yn Rhufain wrth i'r mwg gwyn ymddangos

Gyda'r mwg gwyn yn ymddangos o simnai Eglwys Sistine fe ddaeth cadarnhad bod Pab newydd wedi cael ei ethol.

Bu Dewi Llwyd yn holi Alun Thomas o'r Fatican wrth i filoedd ddathlu'r cyhoeddiad ac edrych ymlaen at gael gwybod pwy yw'r Pab sy'n olynu'r Pab Benned XVI a ymddiswyddodd fis Chwefror.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan