Ar gof a chadw'n ddigidol

Bydd modd gweld dros filiwn o dudalennau o hanes Cymru hyd at 1910 am ddim ar y we yn y dyfodol.

Ymhlith yr adnoddau, bydd archif o bapurau newydd yn cynnwys cyhoeddiadau lleol fel y Merthyr Times, Y Gwladgarwr a'r Prestatyn Weekly.

Yn ystod y flwyddyn, bydd papurau fel y Western Mail hefyd i'w gweld.

Kate Crockett fu'n holi Arwel Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyhoeddus y Llyfrgell, ar y Post Cynta fore dydd Mercher.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan