Ymateb i waharddiad Cyngor Gwynedd ar ysmygu mewn meysydd chwarae

O ddydd Mawrth ymlaen mae 'na ymgyrch i atal pobl rhag ysmygu mewn meysydd chwarae i blant yng Ngwynedd.

Fel rhan o bolisi newydd y cyngor bydd tua 130 o gaeau chwarae i blant dan eu rheolaeth yn dod yn feysydd di-fwg.

Mi fydd arwyddion yn cael eu gosod hefyd ar gaeau ysgolion a chanolfannau hamdden.

Llyr Edwards gafodd ymateb trigolion Dolgellau.